Steg 1: Godkjenning av IT-reglement og personnummer

Les og godkjenn IT-reglementet og skriv inn personnummeret ditt.

 
 Jeg godtar IT-reglementet for elever
 
Personnummer
 

Steg 2: Engangspassord mottatt på SMS

Steg 3: Velg nytt passord